Bezoekadres

Marinaweg 14, 1361 AC Almere

52°20'30.7"N, 5°07'59.4"E

Neem direct contact op

+31(0)36 53 68 555

Direct een afspraak

Afspraak inplannen

4.4

Gebaseerd op 79 beoordelingen

Disclaimer

Kamer van Koophandel

FlevoNautica is een handelsnaam van FlevoNautica. FlevoNautica staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 59363630.

Inhoud

De door FlevoNautica verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie en genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend. FlevoNautica kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. FlevoNautica en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. FlevoNautica aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door FlevoNautica worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van FlevoNautica.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van FlevoNautica omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.